hlavička
Spolek
pohraniční
historie

Historie:
Realizované v letech 1936 -1938, v dnešním katastrálním území této obce.
Jedná se o objekty lehkého opevnění, za které jsou v rámci československého opevnění považovány odolné železobetonové bojové objekty určené řádově pro jednotky mužů.

V katastrálním území obce Vratěnín je lehké opevnění budováno ve dvou až třech sledech, tak aby se navzájem kryla. V prvním sledu byly objekty s bočními palbami a v dalších sledech i objekty, které střílely čelně. Jedná se o soubor 34 objektů lehkého opevnění postupně vystavěného ve třech časových úsecích.
Tehdejší armádní příslušnost – III. armádní sbor Jižní Morava

Nejprve objekty starého typu (vzor 36) od jehož výstavby však bylo posléze upuštěno ve prospěch dokonalejšího - objektu nového typu (vzoru 37).

První stavební práce na stavebním úseku 1., prostor Jemnice jsou zde datovány do roku 1936, ZVV Brno. Realizaci provedla firma Ing. arch. Jaroslav Smital, celkem zadáno a postaveno v
tomto stavebním úseku 35 objektů. Vratěnín celkem postavené objekty starého typu, vzor 36 – 2 typy, A - 3ks, B - 1ks.

Druhá vlna stavební úsek 3, prostor Jemnice I. - 14.4.1937 dostává objednávku od ŘOP firma Mandaus, Ing. Švarc a spol., Plzeň, velitel stavebního dozoru byl pověřen kpt. pěch. Václáv Černý, celkem zadáno a postaveno v tomto stavebním úseku 57 objektů.
Třetí vlna stavební úsek 9, prostor Jemnice II. - 16.3.1938 dostává objednávku firma Mandaus, Ing. Švarc a spol., Plzeň, velitelem stavebního dozoru se stává por. Žen. Antonín Štěrba, celkem zadáno a postaveno v tomto stavebním úseku 84 objektů. Vratěnín celkem postavené objekty vzor 37 – 2 typy, A – 30ksD – 1ks